Obchodní podmínky

                                                              

                                                            OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností Depodental CZ s.r.o. (dále jen "prodávající") a jejími obchodními partnery (dále jen "kupující") Prodávající Depodental CZ s.r.o., se sídlem Minská 132/100 61600 Brno Kupující koncový uživatel - při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelemvýslovně neupravené těmiti VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák.č.40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími. Kupující sí je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevzniká žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních loq či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

2. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou uskutečněny pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apo. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

3. Otevírací doba

Objednávky přes internetový obchod na adrese                 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

4. Ceníky

Všechny ceny jsou smluvní a jsou cenami pro koncového uživatele. Ceny jsou vždy uvedeny bez DPH, pokud není v ceníku nebo e-shopu uvedeno jinak.

5. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávajícíoprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůčizahraničním měnám. Objednávat je možno následjícími způsoby:

- prostřednictvím elektronického obchodu                    (dále jen  "e-shop")

- elektronickou poštou na adrese

- e-mailem

- telefonicky

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou formou (e-mail, fax) a uvést následující údaje:

- obchodní jméno a sídlo kupujícího

-IČO a DIČ, je li registrován jako plátce DPH

- kód a název zboží dle ceníku

- jednotkovou cenu

- způsob odebrání a dopravy

- dodací adresu

- podpis osoby oprávněné objednávat zboží

- všechny další údaje, které kupující považuje za důležité

- Přijaté objednávky jsou závazné a lze je zrušit pouze se zaplacením storno poplatku, jehož výše je 20% z ceny objednaného zboží.

6. Informace o produktech  

Informace o produktech v e-shopu prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

7. Platební podmínky 

- platba v hotovosti při nákupu

- na dobírku při doručení zboží )hotovost přebírá od zákazníka přepravce)

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

8. Dodací podmínky

- osobní odběr: Zboží může převzít osoba pouze k tomu pověřená (oprávněná) majitelem firmy nebo statutárním orgánem společnosti. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným pasem.

- zasílání přepravní službou: Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Pokud hodnota zboží přesáhne částku 1500Kč včetně DPH, nebude kupujícímu účtováno toto přepravné.

kupující je povinen bezprostředně při dodánípřekontroovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice...) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu ..sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat faxem nebo e-malem prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamaci neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

8. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.

9.Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 01.03.2005 a ruší veškerá ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo měnit tyto Všeobecné podmínky bez předchozího upozornění.

 

 

 

 

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info